Hvad er Jægergaarden

Jægergaarden er et kommunalt godkendt privat dagtilbud for børn i alderen 0-3 år, med plads til 10 børn. Jægergaarden åbnede d. 01.01.2004.

etry

Vi er beliggende på et fantastisk landsted omgivet af 7 tdr. land skov og folde, lige udenfor Helsingør.

y

Vi arbejder på at gøre vores børn så selvhjulpne som muligt, ved at støtte og opmuntre dem til at gøre tingene selv, for på denne måde at være medvirkende til opbygningen af et stærkt selvværd.

Hest

Tid til at geare ned med en god eventyrbog som er lærerig på selvsammetid er god indlæring.

Hest

Pædagogik / Menneskesyn

Menneskesyn

På Jægergaarden arbejder vi udfra en overbevisning om, at børn, for at udvikle sig til nogle sunde, selvstændige individer med en stærk tro på sig selv og evne til at mestre eget liv, skal befinde sig i et trygt og overskueligt miljø, omgivet af nogle få faste voksne, som de har fuld tillid til.

Først når denne tillid er skabt, tør barnet søge ud og udforske sin omverden og dermed starte sin personlige og sociale udvikling,, som er en af vores vigtigeste opgaver at støtte barnet i.

Støtte og opmærksomhed


Børn er meget forskellige og har derfor også brug for at blive udfordret forskelligt for at udvikle sig optimalt. Dette er vi meget opmærksomme på, og vælger derfor også ofte at dele børnene i mindre grupper for at tilgodese disse forskellige behov bedst muligt. Dette kan i praksis betyde at det ikke nødvendigvis er barnets fysiske alder der afgør hvor det placeres i gruppe sammenhænge, men en vurdering af,hvor vi mener barnet udviklingsmæssigt befinder sig, og hvilke tilbud det derfor kan have størst glæde af.

Lige meget hvad vi som voksne synes om det, så udvikler børn sig socialt igennem konflikter. Det spændingsfelt der opstår ved interesse modsætninger i legen er jo det der giver barnet en erfaring det kan tage med sig.

Det er hårdt arbejde for barnet, og ikke mindst i disse tider med mange, meget ønskede børn, som er vant til at få meget både materielt men også opmærksomhed. Derfor kan det være noget af et kulturchok at skulle dele med 9 andre børn men jo også endnu vigtigere at lære at indgå i sociale sammenhænge. Dette arbejde fylder meget i vores arbejde, men er jo af allerstørste betydning for barnets videre udvikling og også her støtter og opmuntrer vi børnene til at løse konflikterne selv, hvad enten det gælder et stille barn der skal lære at sige fra og holde på sin ret eller det mere udadreagerende barn, som har brug for lidt hjælp, til at lære, at man ikke bare kan gokke sine venner oveni hovedet, hvis der er noget man frygtelig gerne vil have.

Men vi er hele tiden med på sidelinjen og holder øje med hvad der foregår.

Facebook

Følg os på Facebook

Tine

På Facebook siden finder du skønne fotos af vore dejlige omgivelser og fra vores årlige traditioner lagt i foto albums. Klik ind forbi på vuggestuens Facebook.

th

Det er vigtigt for os at skabe et helt naturligt forhold mellem mennesker og dyr og der er netop denne tætte kontakt hos os.

Jægergaarden

Jægergaarden
Ørnholmvej 7a
Rørtang
3070 Snekkersten
Leder : Tine Sylvest
Tlf.: 30 70 11 92

Mail: jagergaarden@adslhome.dk